BRALNA PISMENOST

»Bralna pismenost pomeni razumevanje napisanih besedil, njihova uporaba in razmišljanje o njih, z namenom doseganja lastnih ciljev, nadaljnjega razvijanja lastnega znanja in potencialov ter sodelovanja v družbi.« (OECD)
Že nekaj časa opažamo, da se nivo branja in bralno razumevanje znižujeta, zelo hud udarec pa mu je zadal pouk na daljavo in izgubljeni ritem prihajanja v knjižnico. Otroci so veliko časa prebili pred ekrani in v branju navodil za pouk, s tem pa se je pri večini njihova želja po dodatnem branju kar izgubila.
Naše prednostne naloge bodo predvsem ponovno vzbuditi željo po branju, hkrati pa seveda dvigniti nivo branja z razumevanjem, spodbujati h kritičnemu razmisleku ob besedilih, uporaba ustreznih bralnih strategij ter motiviranje za branje leposlovja in drugih vrst branja.
Projekti v zvezi z branjem:
● odprtje sezone bralne značke in knjižna obdaritev prvošolcev (če bo le mogoče, z obiskom knjižnega ustvarjalca),
● Beremo skupaj – nacionalni mesec skupnega branja 2021 (sep.–okt. 2021),
● mednarodni mesec šolskih knjižnic (oktober 2021),
● Naša mala knjižnica (mednarodni projekt – učenci od 1. do 5. razreda),
● bralni maraton – celodnevno branje na celi šoli (marec 2022),
● Rastem s knjigo 22 – nacionalni projekt: obisk sedmošolcev knjižnice Prežihov Voranc v Ljubljani (april 2022)
● slovenska bralna značka/angleška bralna značka/nemška bralna značka,
● slovesni zaključek BZ (junij 2021) – če bo le možno, z obiskom ustvarjalca
● Mi pa beremo (razredna tekmovanja v branju na predmetni stopnji),
● branje na hodniku (razredna stopnja in podaljšano bivanje),
● mesec knjige in svetovni dan mladinske književnosti (april 2022),
● Noč knjige z ustvarjalcem v knjižnici (april 2022)
● moja najljubša knjiga (otroški izbor najljubših knjig),
● predavanja o branju,
● predstavitve novih knjig, uganke, kvizi,
● razstave v knjižnici,
● ureditev bralnih kotičkov znotraj razredov,
● izmenjevalnica knjig in stripov,
● sodelovanje z vrtcem – obiski otrok in branje,
● Bralni nahrbtnik – otroci 1. VIO bodo domov prinašali bralni nahrbtnik, ki ga bodo prebirali skupaj s svojimi starši in sodelovali v pravljičnih uricah,
● tekmovanje za Cankarjevo priznanje – učenci od 1. do 9. razreda,
● pisanje člankov in urejanje šolskega glasila Brihtne glav’ce in sodelovanje pri lokalnem časopisu Naš časopis,
● sodelovanje na literarnih natečajih

POŠ Črni Vrh in POŠ Šentjošt – Projekt Bralni nahrbtnik

Za namen tega projekta smo pripravili dva bralna nahrbtnika, katerih vsebina je prilagojena starostni stopnji otrok  1., 2. in 3. razreda ter 4. in 5. razreda. V nahrbtniku je knjiga za učence, bralni dnevnik in poučna priloga za starše. Nahrbtnik bo imel vsak učenec doma en teden, oziroma po dogovoru z učiteljico. Skupaj  s starši bodo brali in svoje vtise in razmišljanja ob prebranem zapisali ali narisali v bralni dnevnik.

Cilj projekta je razvijanje bralne pismenosti in druženje otrok in staršev ob branju.