BRALNA PISMENOST

»Bralna pismenost pomeni razumevanje napisanih besedil, njihova uporaba in razmišljanje o njih, z namenom doseganja lastnih ciljev, nadaljnjega razvijanja lastnega znanja in potencialov ter sodelovanja v družbi.« (OECD)

Že nekaj časa opažamo, da se nivo branja in bralno razumevanje znižujeta, zelo hud udarec pa mu je zadal pouk na daljavo. Otroci so veliko časa prebili pred ekrani in v branju navodil  za pouk, s tem pa se je pri večini njihova želja po dodatnem branju kar izgubila.

Naše prednostne naloge bodo predvsem ponovno vzbuditi željo po branju, hkrati pa seveda dvigniti nivo branja z razumevanjem, spodbujati h kritičnemu razmisleku ob besedilih, uporaba ustreznih bralnih strategij ter motiviranje za branje leposlovja in drugih vrst branja.